Gotlandsfåret har sitt ursprung i det gotländska utegångsfåret och rasen kännetecknas av god härdighet. De är duktiga betesdjur och landskapsvårdare och har en generös produktion av kött, skinn och ull. Den grå ullen är glansig och lockig och ger vackra och hållbara skinn. Pris:1200-2200 Kr
Leicesterfåret är ursprungligen en engelsk ras som bildades på 1700-talet. Den har bra slaktkropp och pälsen är vit med en glansig lock. Pris 1200-2200 kr
Vi har ofta en eller ett par kohudar i lager. Det går även bra att beställa men det kan ta tre till tolv månader.