Anna Brodén

Anna Brodén

Håller främst till i mejeri och butik men förstås även bland djuren.

Anna förädlar produkter i mejeriet, ansvarar för butiken och sköter om djuren. Hon engagerar sig även mycket för att stärka Södermanlandsbornas möjligheter att kunna handla kvalitativ närproducerad mat och medverkar gärna på evenemang som exempelvis Aptitrundan.

Mats Larsson

Håller till på åkrar, i skogen och bland djuren.

Mats ansvarar för det traditionella jordbruket. Han sår och skördar åkrarna, utfodrar djuren, sköter skogen och underhåller jordbruksmaskinerna, varav en del är 70 år gamla. Han bakar även mycket gott bröd som till familjens stora glädje hittills endast är för eget bruk.

Kontakta oss

Låt oss arbeta  tillsammans

Låt oss tillsammans ta ett steg mot högkvalitativa och hållbara produkter.

    Coordinates of this location not found